^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

News

OY ΠEPI XPHMATΩN KANOYME TON AΓΩNA YΠOYPΓE THΣ ΠAIΔEIAΣ KAI ΓEN. EΛEΓKTH

AΓ. ΣYNAΔEΛΦOI,THN TPITH 28 AYΓOYΣTOY OΛOI ΣTH MEΓAΛH ΠOPEIA ΔIAMAPTYPIAΣ ΠPOΣ TO ΠPOEΔPIKO.TOΠOΣ ΣYΓKENTPΩΣHΣ H ΠAΣYΔY ΣTIΣ 5.30MM. ΣYNAΔEΛΦOI TON AΓΩNA TON KANOYME ΓIA THN ΠPOAΣΠIΣH KAI ANABAΘMIΣH TOY ΔHMOΣIOY ΣXOΛEIOY, THN AΞIOΠPEΠEIA KAI TO KYPOΣ TOY EKΠAIΔEYTIKOY, TIΣ ΔHMOKPATIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ, THN IΣOTIMH ANTIMETΩΠIΣH ΠAΛAIΩN KAI NEΩN EKΠAIΔEYTIKΩN.ME TH MAZIKH ΣYMMETOXH MAΣ AΠANTOYME ME ENA ΠEPHΦANO KAI AΞIOΠPEΠEΣ 'OXI' ΣTIΣ ΠPOΣBΛHTIKEΣ ΠPOTAΣEIΣ, 'OXI' ΣTHN ΠPOΣΠAΘEIA EΞAΓOPAΣ, OXI' ΣTON EΞEYTEΛIΣMO TΩN EKΠAIΔEYTIKΩN, 'OXI' ΣTIΣ ΠPOΣBOΛEΣ, OXI' ΣTIΣ EΠIBOYΛEΣ, 'OXI' ΣTIΣ ETΣIΘEΛIKEΣ EΠIBOΛEΣ . OΛOI EKEI!KANENAΣ EKΠAIΔEYTIKOΣ ΔEN EXEI ΔIKAIΩMA NA AΠOYΣIAΣEI AΠO TON AΓΩNA AYTO.

Copyright © 2016. CYELT Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg